Het vliegerproject

Steun het vliegerproject
De Stichting Vliegerproject is een zelfstandig opererende organisatie. Het doel van de stichting is met behulp van het Vliegerproject geld in te zamelen voor het Liliane Fonds. Hieronder vallen zowel donaties, als opbrengsten uit verkoop en veilingen. De netto-opbrengsten uit deze activiteiten komen direct ten goede aan het Liliane Fonds.

De Stichting Vliegerproject heeft als thema ‘meedoen’ gekozen. Meedoen om het Liliane Fonds de kans te geven kinderen met een beperking weer te laten ‘meedoen’ in hun eigen leefomgeving. Samen met vriendjes, vriendinnetjes en familieleden.

Twaalf bekende kunstenaars doen mee
We hebben 12 Nederlandse topkunstenaars bereid gevonden in het project te participeren. Ze bezochten zes projecten in ontwikkelingslanden waar het Liliane Fonds actief is. Daar hebben per kunstenaar elf kinderen met een handicap een kunstwerk gemaakt in de vorm van een serie vliegers. De kunstenaar beschilderde zelf een grote vlieger van 1.50 m. De kinderen beschilderden in een workshop onder leiding van de kunstenaar kleinere vliegers in diverse formaten. Met als resultaat 12 kunstwerken van 12 vliegers.

Lees meer over het project.

Bekijk welke topkunstenaars meedoen aan dit geweldige project. Ga naar het overzicht.

 
Home Background